Hà Nội Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm để thừa hai ngón trỏ, đặt gần nhau rồi vuốt ngón trỏ phải về phía phải 2 lần. Sau đó 2 bàn tay xoè úp ra trước rồi di chuyển 2 tay ra trước so le nhau.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển