Lâm Đồng Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai lòng bàn tay áp vào nhau rồi từ từ mở ra.Sau đó tay trái giữ nguyên vị trí, tay phải nắm chỉa ngón cái lên.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển