Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái để ngửa trước ngực, tay phải nắm chỉa thẳng hai ngón trỏ và giữa ra đặt đứng lên lòng bàn tay trái rồi cong cụp xuống, đồng thời đầu nghiêng theo.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển