Cần Thơ Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ cong ra, đưa tay thẳng ra trước đồng thời tay trái nắm vào cổ tay phải rồi giật tay phải lên

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển