Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái ngửa, tay phải làm động tác bấm trên tay trái

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển