Bình Dương Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm chỉa hai ngón trỏ xuống, đặt hai tay trước tầm ngực, tay phải đặt ngoài tay trái, rồi nhấc ngón trỏ tay phải lên, rồi hạ trở xuống rồi lại nhấc lên.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển