Để yêu cầu gửi thêm video clip lên Từ Điển.

  1. 1/ Liên hệ với chúng tôi qua email com [email protected]
  2. 2/ Gửi thông tin cho chúng tôi.
    Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu yêu cầu những thông tin sau phải được cung cấp khi bạn gửi video clip ghi hình những ký hiệu mới. Tiện lợi nhất là bạn có thể để thành 1 file excel và gửi cho chúng tôi kèm theo.
  3. 3/ Chúng tôi không đảm bảo tất cả video clip bạn yêu cầu sẽ được đưa vào từ điển nhưng sẽ thông báo cho bạn sau khi có video nào được đưa vào.

Yêu cầu thông tin

Những lời trao đổi không phù hợp hoặc với mục đích quảng cáo sẽ bị report với facebook là spam.