Cộng đồng Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Những cá nhân, đơn vị đã chung tay xây dựng nên Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Xây dựng bởi cộng đồng, dành cho cộng đồng


Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu là một ngôi nhà xây nên từ những viên gạch đóng góp từ nhiều đơn vị, cá nhân trong cộng đồng. Nhằm mục đích phát triển Ngôn Ngữ Ký Hiệu, nguồn di sản văn hóa quý giá của người Việt Nam nói chung và người Điếc / Khiếm Việt Nam nói riêng.

*Thứ tự các đơn vị / cá nhân được sắp xếp theo thứ tự thời gian bắt đầu đóng góp vào từ điển.

Giáo Dục Sáng Tạo


Giáo Dục Sáng Tạo (GDST) được sáng lập năm 2009 là nền tảng chia sẻ phần mềm sáng tạo của học sinh, sinh viên. Năm 2013 GDST xây dựng web Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu và chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật. GDST không sở hữu bất kỳ nội dung được đóng góp bởi những đơn vị, cá nhân bên dưới.

Website Facebook


Lê Chơn Nhựt Bình

Quản trị website

Đào Ngọc Minh Thi

Quản trị dữ liệu

Các tác giả phần mềm VSDIC


Được xây dựng vào năm 2004, VSDIC của cô Cao Thị Xuân Mỹ là một trong những phần mềm Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu đầu tiên của Việt Nam. Đóng góp đầu tiên vào cuốn từ điển này hơn 4000 từ.

Website


Đại Học Sư Phạm TPHCM

Khoa Giáo Dục Đặc Biệt

Với sự hỗ trợ của Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Động, Khoa Giáo Dục Đặc Biệt trường Đại Học Sư Phạm TPHCM đã đóng góp hơn 300 video về chủ đề giới tính năm 2014.

Website


cô Cao Thị Xuân Mỹ

Giảng viên

cô Trần Thị Ngọc Lan

Giảng viên

cô Trần Thị Oanh

Cộng tác viên

Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng


Hội tình nguyện chung tay Vì Cộng Đồng đã hỗ trợ vận động đề hỗ trợ việc xây dựng video mới của Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

Website Facebook


Nguyễn Tiến Danh

Chủ nhiệm hội TNCT Vì Cộng Đồng

Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)


Tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính. CED đã đóng góp vào Từ Điển hơn 400 video bao gồm cả Từ Ngữ, Câu và Bài Hát.

Website Facebook


cô Dương Phương Hạnh

Giám Đốc trung tâm CED

DVMS


DVMS là doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng ứng dụng điện thoại. Từ năm 2015, DVMS đã giúp đỡ Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu xây dựng miễn phí ứng dụng trên nền tảng di động Android và IPhone.

Website Facebook


Câu Lạc Bộ Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Khoa Công Tác Xã Hội

Câu Lạc Bộ Ngôn Ngữ Ký Hiệu là những bạn trẻ đầy nhiệt huyết với công tác tình nguyện, và cũng chính là những con người bạn sẽ thấy trên khắp các banner trên Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

Facebook


Đỗ Trinh Trong

Chủ nhiệm CLB

Nhóm Phiên Dịch NNKH Sài Gòn

SSLI - Saigon group Sign Language Interpreters

Nhóm phiên dịch NNKH Sài Gòn là đơn vị đã kết hợp cùng Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng xây dựng 20 bài hát Ngôn Ngữ Ký Hiệu mới. Ngoài ra, nhóm cũng có các thành viên đóng góp cho việc phát triển vốn ký hiệu và các ý tưởng xây dựng Từ điển.

Facebook


Trần Thị Oanh

Phiên dịch viên NNKH

Sosub


Tiền thân là TedVN. Sosub là kênh video giáo dục thực hiện phụ đề phi lợi nhuận đem tri thức thế giới đến Việt Nam. Sosub đã hỗ trợ, tư vấn rất nhiều cho Từ Điền Ngôn Ngữ Ký Hiệu trong phương pháp hoạt động.

Website Facebook


IDEO

Gíao Dục Người Điếc Liên Thế Hệ

Dự án đầu tiên tại Việt Nam hướng tới đối tượng trẻ Điếc trước tuổi đến trường. Dự án được tài trợ bởi quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản thông qua Ngân hàng thế giới và thực hiện bởi tổ chức Quan tâm Thế giới phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2012 - 2016.

Website Facebook


Hear Us Now


Hear.Us.Now. là một dự án phi lợi nhuận của Tổ chức Global Shapers TP.HCM (thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới) kết hợp cùng các đối tác giáo dục & phi chính phủ khác, nhằm đem lại những cơ hội học tập Anh ngữ và Tin học căn bản cho cộng đồng người khiếm thính tại Việt Nam.

Facebook


Lê Đình Hiếu

Nhà Tài Trợ