Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 03 - Bài 02: Đại từ chỉ định THESE, THOSE (part 2)

  Quay Lại
Báo lỗi nội dung
Không xem được video ?

Nội dung bài học


Như vậy là chúng ta đã học xong phần 1, cách đặt câu với thesethose.

------------------------

Bậy giờ, chúng ta sang phần 2, cách đặt câu hỏi với these those.

------------------------

Cô có câu “These are my pens” các em đã học ở trên, có nghĩa là “Đây là những cây viết của tôi.”

------------------------

------------------------

Bây giờ, cô có cặp câu hỏi và trả lời như sau:

------------------------

What are these?          These are my pens

------------------------

Các em có đoán được nghĩa của câu hỏi không?

------------------------

“What” là từ để hỏi, có nghĩa là “Cái gì”

------------------------

“These” chúng ta đã học ở trên, có nghĩa là “Những cái này”

------------------------

Như vậy câu “What are these?” có nghĩa là “Đây là những cái gì?”

------------------------

------------------------

Tương tự với “those”, chúng ta có câu hỏi:

------------------------

What are those?        

------------------------

“What” là từ để hỏi, có nghĩa là “Cái gì”

------------------------

“Those” chúng ta đã học ở trên, có nghĩa là “Những cái kia”, “Những cái đó”

------------------------

Như vậy câu “What are those?” có nghĩa là “Đó là những cái gì?”

------------------------

------------------------


Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển

Nhà Tài Trợ