Hãy dành 5 phút tham gia khảo sát này để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.
Chúng mình mong muốn lắng nghe ý kiến của các bạn để góp phần xây dựng Từ Điển được tốt hơn.
Khảo sát tại đây

Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 04 - Bài 06: Hỏi và trả lời về số lượng và số tầng.

  Quay Lại
Báo lỗi nội dung
Không xem được video ?

Nội dung bài học


Chào các em, cô là Châu, giáo viên của các em ngày hôm nay. Và đây là thầy Vinh, sẽ giúp chúng ta phiên dịch phần ngôn ngữ ký hiệu.

--------------------------

Hôm nay chúng ta sẽ học 2 phần. Cô sẽ lần lượt giới thiệu đến các em.

 --------------------------

Phần thứ nhất: Chúng ta học cách hỏi lớp của bạn mình nằm ở tầng mấy.

--------------------------

Để hỏi lớp học của bạn mình nằm ở tầng mấy, cô sẽ hỏi:

Which floor is your classroom on? (Lớp học của bạn ở tầng nào?)

Chữ “floor” có nghĩa là tầng lầu của tòa nhà các em nhé.

--------------------------

Bạn ấy trả lời:

My classroom is on the second floor. (Lớp học của tôi ở tầng 2).

--------------------------

Cô có thêm 1 ví dụ khác như sau:

Which floor are they on? (Họ ở lầu mấy?)

They are on the third floor. (Họ ở lầu 3).

--------------------------

Sau đây là công thức của cách hỏi và trả lời về 1 ai đó / cái gì đó ở tầng mấy của tòa nhà.

Which floor + is / are + chủ ngữ + on?

Subject + is / are + on the + số tầng (dùng số thứ tự) + floor.

--------------------------

Các em lưu ý, chúng ta dùng số thứ tự (first, second, third, …) để nói về số tầng nhé.

--------------------------

--------------------------

Phần thứ hai, chúng ta sẽ học cách hỏi bao nhiêu đối với các danh từ đếm được. 

--------------------------

Chúng ta có 2 mẫu câu. Ở mẫu câu thứ 1, cô dùng với “are there”.

Ví dụ:

How many students are there in your class? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp?)

--------------------------

Để trả lời lớp có 40 học sinh, cô nói:

There are 40 students in my class. (Có 40 học sinh trong lớp tôi)

Hoặc cô có thể nói ngắn gọn là:

40

--------------------------

Từ đây, chúng ta suy ra được công thức của câu hỏi là:

How many + danh từ số nhiều + are there …?

Công thức của câu trả lời là:

There are + số lượng + danh từ số nhiều + …

--------------------------

--------------------------

--------------------------

Mẫu câu thứ 2, cô dùng với “have”.

Ví dụ: 

How many classrooms does your school have? (Trường bạn có bao nhiêu phòng học?)

--------------------------

Để trả lời trường mình có 18 phòng học, cô nói:

My school has 18 classrooms. 

Hoặc cô có thể nói ngắn gọn là:

18

--------------------------

Từ đây, chúng ta suy ra được công thức của câu hỏi là:

How many + danh từ số nhiều + do / does + chủ ngữ + have?

Công thức của câu trả lời là:

Chủ ngữ + has / have + số lượng + danh từ số nhiều.

--------------------------

--------------------------

Như vậy, chúng ta đã học xong cách hỏi đáp về 1 phòng / 1 vật ở tầng nào và cách hỏi đáp về số lượng của người hoặc vật đếm được.

--------------------------

Bài học đến đây là kết thúc, các em nhớ ôn tập những gì đã học nhé! Xin chào và hẹn gặp lại.

--------------------------

 

 

 


Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam