Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Giới tính

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề321 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 321 đến 321 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

xương

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay phải, CCNT “Đ”, lòng bàn tay hướng xuống, đặt chạm ngón cái và ngón trỏ vào xương hàm bên trái.


Xem Video
Advertisement
Advertisement


321 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 321 đến 321

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam