Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Số đếm

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề235 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 233 đến 235 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

số tự nhiên / số đếm
natural number/ counting number

Thành Phố Hồ Chí Minh Số đếm
2016

Hai tay làm như hình bên. Đặt cẳng tay trái thẳng đứng. Ngón trỏ chỉ thẳng lên trên. Lòng bàn tay hướng về bên phải. Đặt tay phải ngay cổ tay trái. Lòng bàn


Xem Video


tháng 10 - tháng mười
October

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Số đếm Thời Gian
2016

Bàn tay trái xòe ra rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng sang phải hơi chếch ra ngoài. Bàn tay phải lảm theo hình 1 rồi đặt tay phải nằm úp lê


Xem Video
Advertisement
Advertisement


235 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 233 đến 235

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam