Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Trạng từ

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề40 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 33 đến 40 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

phía trước
in front of

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn
2016

"Bàn tay phải làm theo hình dạng sau. Cẳng tay giơ thẳng lên, cao khoảng ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng lên trên. Đẩy bàn tay ra phía t


Xem Video


thỉnh thoảng / đôi khi
sometimes

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Trạng từ
2016

Tay phải làm như hình bên Đặt cẳng tay song song với mặt đất. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng thẳng ra trước. Sau đó, lắc nhẹ bàn tay


Xem Video
thỉnh thoảng / đôi khi
sometimes

Hà Nội Khác Trạng từ
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đưa bàn tay ra phía trước ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Làm động tác xoay bàn tay lên xuống. Làm động tác này từ 2 lầ


Xem Video
thường xuyên
usually/ constantly

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Trạng từ
2016

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang phải. Ngón trỏ chỉ thẳng về phía trước Tay phải làm như hình 2. Áp ngón út của tay ph


Xem Video
thường xuyên
usually/ constantly

Hà Nội Thời Gian Trạng từ
2016

Tay phải làm theo hình vẽ. Đưa tay lên ngang ngực, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay hướng ra ngoài. Chuyển động bàn tay theo động tác vẽ đường tròn.


Xem Video
trước đây / trước đó
before

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Trạng từ
2016

"Hai tay làm như hình Tay trái đặt xéo về bên phải. Lòng bàn tay hướng sang phải. Các ngón tay hướng thẳng lên trên Bàn tay phải nằm ngang. Các ngón tay phả


Xem Video
trước đây / trước đó
before

Hà Nội Thời Gian Trạng từ
2016

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đưa bàn tay lên vị trí ngang tai phải, lòng bàn tay hướng ra phía sau. Vỗ nhẹ bàn tay ra phía sau từ 2 lần.


Xem Video
Advertisement
Advertisement


40 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 33 đến 40

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam