Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Ở bài viết này chúng tôi sẽ giải thích vì sao chúng tôi tại sao phải đặt quảng cáo.

Tại sao chúng tôi lại đặt quảng cáo?

Chi phí duy trì hosting hàng tháng là không hề ít cho 1 nền tảng chứa hơn 10.000 video và với hàng nghìn người truy cập. Bên cạnh nền tảng web Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu còn cung cấp nền tảng qua nên tảng điện thoại di động.

Vì vậy chi phí thu lại từ các nguồn quảng cáo sẽ giúp Từ Điển có thể duy trì sự ổn định.

Qua nhiều năm phần lớn chi phí quảng cáo là không đủ để duy trì hosting và bản thân công ty tài trợ cho Từ Điển là Be Ready Education Australia phải thường xuyên tài trợ kinh phí cho việc duy trì nền tảng.

Và vì vậy chúng tôi mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện nho nhỏ này.

Vậy tại sao Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu ?

Các nguồn tài trợ mà Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu sinh thêm là chủ yếu để phát triển thêm các nội dung còn thiếu, cũng như các tính năng để hỗ trợ người dùng tốt hơn

Nhà Tài Trợ