Được sự đồng ý của tác giả, Website TuDienNgonNguKyHieu.com xây dựng bởi Giáo Dục Sáng Tạo dựa trên nội dung được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau. Ở đây, Giáo Dục Sáng Tạo không tự mình sở hữu hay thay đổi nội dung mà chỉ tạo ra một giao diện thân thiện trên nền tảng web để mọi người có thể dễ dàng tra cứu và học về Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

Nguồn nội dung video clip được đóng từ nhiều đơn vị, dư án khác nhau. Bạn có thể xem thêm thông tin của họ tại link bên dưới:

Phần mềm VSDIC Đại học sư phạm TPHCM Trung tâm CED Dự án IDEO

Giáo Dục Sáng Tạo Xây dựng website

Lê Chơn Nhựt Bình

Lập trình viên

Đào Ngọc Minh Thi

Quản lý dữ liệu


Phần mềm VSDIC Nguồn nội dung

TS. Cao Thị Xuân Mỹ

Chủ nhiệm phần mềm

KS. Nguyễn Minh Hùng

Quản lý kỹ thuật

Nguyễn Văn Khoa

GV bộ môn Giáo Dục Đặc Biệt

Nguyễn Thị Thu Hiền

GV bộ môn Giáo Dục Đặc Biệt

Võ Minh Trung

GV bộ môn Giáo Dục Đặc Biệt

Võ Thị Mỹ Dung

GV bộ môn Giáo Dục Đặc Biệt

Lê Nguyệt Trinh

GV bộ môn Giáo Dục Đặc Biệt

Lê Nguyễn Việt Yên

GV bộ môn Giáo Dục Đặc Biệt

cô Nguyễn Thanh Thu Thủy

GV TT Giáo dục Trẻ em khuyết tật Thuận An

cô Trần Thị Vàng

GV TT Giáo dục Trẻ em khuyết tật Thuận AnTrường Đại Học Sư Phạm - Khoa Giáo Dục Đặc Biệt Nguồn nội dung

cô Trần Thị Ngọc Lan

Giáo viênTrung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) Nguồn nội dung

cô Dương Phương Hạnh

Giám Đốc trung tâm CEDHội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng Hỗ trợ gây quỹ

Nguyễn Tiến Danh

Chủ nhiệm hội TNCT Vì Cộng Đồng


Nhà Tài Trợ