mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2013 Sign Language Centre (Hà Nội), thầy Thái Anh và thầy Sơn; học ở trường mình cô Lan


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Nhà Tài Trợ