mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2013 Sign Language Centre (Hà Nội), thầy Thái Anh và thầy Sơn; học ở trường mình cô Lan


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị