mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2013 Sign Language Centre (Hà Nội), thầy Thái Anh và thầy Sơn; học ở trường mình cô Lan


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Lâm Hồng Anh

Love yourself!