mình sinh năm 2003 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

kim hoài nam

Đầu tiên, tôi không phải là người khiếm thính. Tôi tham gia vì muốn học hỏi thêm ngôn ngữ ký hiệu để hi vọng có thể giao tiếp tốt với người khiếm thính, và tôi nghĩ nó giúp ích cho công việc của tôi. Cảm ơn đã đọc những điều này.