mình sinh năm 2003 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam