mình sinh năm 2003 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu