mình sinh năm 2003 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Mai Ngọc

Nobody love me :<

Đặng Phạm Nhật Thanh

Mình muốn hiểu rõ hơn về những nét văn hóa của người khiếm thính, mình muốn chia sẽ, đồng cảm với họ. Mình đang là sinh viên công nghệ thông tin, mình muốn phát triển một thứ gì đó có thể giúp cho người khiếm thính có thể giao tiếp được với người bình thường

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh