mình sinh năm 2003 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.