mình sinh năm 2000 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu