mình sinh năm 2000 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!