mình sinh năm 2000 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.