mình sinh năm 2000 và đang ở Lâm Đồng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.