mình sinh năm 1977 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì Minh muon tim hieu them ve nnkh va muon hoc them de co them ky nang ve ngon ngu loai nay. Co the la minh se can no trong khi lam viec thien nguyen.


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử