mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh Viên công tác ở FPT Polytechnic

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 youtubeXem hồ sơ của các thành viên khác


Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!