mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là hoc sinh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

tranthiphung

Qui Nhơn university

Nhà Tài Trợ