mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là hoc sinh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Cửu Du

thú vị, yêu thích

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống