mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Định


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử