mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Định


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

kim hoài nam

Đầu tiên, tôi không phải là người khiếm thính. Tôi tham gia vì muốn học hỏi thêm ngôn ngữ ký hiệu để hi vọng có thể giao tiếp tốt với người khiếm thính, và tôi nghĩ nó giúp ích cho công việc của tôi. Cảm ơn đã đọc những điều này.

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính