mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Định


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Hồng Phương

Mình học ngành Điều dưỡng, mình thích nhìn quá trình người bệnh ngày một khỏe hơn và tốt hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình muốn giúp cả những người bệnh khiếm thính nữa.

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh