mình sinh năm 1985 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là sinh viên công tác ở ĐHSP TP. HCM

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2016 trung tâm / cô Vân - cô Tú


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.