mình sinh năm 1985 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là sinh viên công tác ở ĐHSP TP. HCM

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2016 trung tâm / cô Vân - cô Tú


Xem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam