mình sinh năm 2001 và đang ở Khánh Hòa

mình đang là Học sinh công tác ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì funny


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu