Advertisement

mình sinh năm 1986 và đang ở Bình Định

mình đang là Giáo viên công tác ở Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2007 Trường Đại học Quy NhơnXem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Phùng Lê Như Ngọc

...Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam