mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2013


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume