mình sinh năm 1996 và đang ở Đà Nẵng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Lâm Hồng Anh

Love yourself!