mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu