Advertisement

mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Mai Ngọc

Nobody love me :<

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống