mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Hoàng Kiên Quyết

Mình biết tiếng Anh, và giờ mình muốn biết thêm ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với những người khiếm thính, mình không muốn bị giới hạn giữa người Việt với người Việt!

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!