mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Lê Chơn Nhựt Bình

Với mình được gặp Ngôn Ngữ Ký Hiệu là may mắn tuyệt vời. Một thứ ngôn ngữ đã mở ra cho mình một chân trời hoàn toàn tới, tuy không có âm thanh nhưng tràn ngập mọi giai điệu của cuộc sống.