mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh viênXem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Nhà Tài Trợ