mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

tranthiphung

Qui Nhơn university

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!