Advertisement

mình sinh năm 2001 và đang ở Hà Nội

mình đang là Học sinh công tác ở Hà Nội

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2014


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^