Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 2001 và đang ở Hà Nội

mình đang là Học sinh công tác ở Hà Nội

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2014


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam