Advertisement

mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là Swordman công tác ở Edo, JapanXem hồ sơ của các thành viên khác


Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thínhTin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam