mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là Swordman công tác ở Edo, JapanXem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Thuận

Mình thích làm công tác thiện nguyện. Bây giờ thì chưa sử dụng nhiều lắm nhưng muốn học sau này chắc chắn sẽ có ích. ^^

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống