mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là Swordman công tác ở Edo, JapanXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu