mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là Swordman công tác ở Edo, JapanXem hồ sơ của các thành viên khác


Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Phùng Lê Như Ngọc

...

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh