mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là Swordman công tác ở Edo, JapanXem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Phùng Lê Như Ngọc

...

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.