mình sinh năm 1979 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Minh

Mình khá thích ngôn ngữ KH. Đã từng được xem 2 người điếc sử dụng NNKH một lần. Cũng có thể vì mình là người introvert ít nói nên thế

Phùng Lê Như Ngọc

...

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư