Advertisement

mình sinh năm 1979 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.

Min

Con của thần gió!