mình sinh năm 1979 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Thanh

Năm 7 tuổi mình có coi bộ phim về nữ luật sư khiếm thính. Đó là thời điểm mình nhận ra mình thấy thân thuộc với loại ngôn ngữ này