mình sinh năm 1979 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!