mình sinh năm 1995 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn