mình sinh năm 1995 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Mai Ngọc

Nobody love me :<