Advertisement

mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học Sinh công tác ở Trường THPT Trưng Vương


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí HiệuTin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam