mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí MinhXem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

vũ ngọc thu giang

Mình đã từng đến nhiều nơi dành cho những người bị khiếm thính và mình thấy mình nên học thêm ngôn ngữ của họ để họ không còn cảm thấy mình cô đơn,tại không ai hiểu họ đang nói gì?họ muốn gì?