mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí MinhXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đình Tuyền

Cố gắng hiểu được bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu và chấp nhận thức tế để cố gắng hơn :) Ngôn ngữ kí hiệu là ngôn ngữ hay, cũng như các ngoại ngữ khác...biết thêm một ngôn ngữ sẽ làm cuộc sống rộng mở hơn trong tâm hồn mình !

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.