mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí MinhXem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Phùng Lê Như Ngọc

...

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la