mình sinh năm 1994 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Nhân viên công sở công tác ở Quận 7, Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt