mình sinh năm 1996 và đang ở Hải Phòng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!