mình sinh năm 1996 và đang ở Hải Phòng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư