Advertisement

mình sinh năm 1996 và đang ở Hải Phòng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam