mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Nhà Tài Trợ