mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đặng Phạm Nhật Thanh

Mình muốn hiểu rõ hơn về những nét văn hóa của người khiếm thính, mình muốn chia sẽ, đồng cảm với họ. Mình đang là sinh viên công nghệ thông tin, mình muốn phát triển một thứ gì đó có thể giúp cho người khiếm thính có thể giao tiếp được với người bình thường

Byun Baekhyun

...

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu