mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^

Cửu Du

thú vị, yêu thích