mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính