mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối