mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Mai Ngọc

Nobody love me :<

Dương

Do sức hút từ việc biểu đạt suy nghĩ bằng các bộ phận cơ thể, đặc biệt là qua đôi bàn tay và biểu cảm khuôn mặt.