mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị