Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam