mình sinh năm 1998 và đang ở Gia Lai

mình đang là Sinh Viên công tác ở Tp. Đà NẵngXem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Min

Con của thần gió!