mình sinh năm 1998 và đang ở Gia Lai

mình đang là Sinh Viên công tác ở Tp. Đà NẵngXem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Min

Con của thần gió!