mình sinh năm 1998 và đang ở Gia Lai

mình đang là Sinh Viên công tác ở Tp. Đà NẵngXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi