mình sinh năm 1998 và đang ở Gia Lai

mình đang là Sinh Viên công tác ở Tp. Đà NẵngXem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử