Advertisement

mình sinh năm 1978 và đang ở Đồng Tháp


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam