mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


vũ ngọc thu giang

Mình đã từng đến nhiều nơi dành cho những người bị khiếm thính và mình thấy mình nên học thêm ngôn ngữ của họ để họ không còn cảm thấy mình cô đơn,tại không ai hiểu họ đang nói gì?họ muốn gì?

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính