Advertisement

mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

vũ ngọc thu giang

Mình đã từng đến nhiều nơi dành cho những người bị khiếm thính và mình thấy mình nên học thêm ngôn ngữ của họ để họ không còn cảm thấy mình cô đơn,tại không ai hiểu họ đang nói gì?họ muốn gì?

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnhTin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam