Advertisement

mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Min

Con của thần gió!

Trần Ngọc Đăng Khoa

Mình là sinh viên khoa tiếng Nhật mình muốn học thêm ngôn ngữ của người khiếm thính vì mình muốn có thể giao tiếp với mọi người