mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh