mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối