mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Byun Baekhyun

...

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.