mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Lê Chơn Nhựt Bình

Với mình được gặp Ngôn Ngữ Ký Hiệu là may mắn tuyệt vời. Một thứ ngôn ngữ đã mở ra cho mình một chân trời hoàn toàn tới, tuy không có âm thanh nhưng tràn ngập mọi giai điệu của cuộc sống.