mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.