mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

kim hoài nam

Đầu tiên, tôi không phải là người khiếm thính. Tôi tham gia vì muốn học hỏi thêm ngôn ngữ ký hiệu để hi vọng có thể giao tiếp tốt với người khiếm thính, và tôi nghĩ nó giúp ích cho công việc của tôi. Cảm ơn đã đọc những điều này.

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống