mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hoàng Hồng Phương

Mình học ngành Điều dưỡng, mình thích nhìn quá trình người bệnh ngày một khỏe hơn và tốt hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình muốn giúp cả những người bệnh khiếm thính nữa.

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Cửu Du

thú vị, yêu thích