mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Byun Baekhyun

...

Nguyễn Đình Tuyền

Cố gắng hiểu được bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu và chấp nhận thức tế để cố gắng hơn :) Ngôn ngữ kí hiệu là ngôn ngữ hay, cũng như các ngoại ngữ khác...biết thêm một ngôn ngữ sẽ làm cuộc sống rộng mở hơn trong tâm hồn mình !