mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.