Advertisement

mình sinh năm 2000 và đang ở Đồng Nai


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Minh

Mình khá thích ngôn ngữ KH. Đã từng được xem 2 người điếc sử dụng NNKH một lần. Cũng có thể vì mình là người introvert ít nói nên thế

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam