mình sinh năm 2001 và đang ở Thái Bình

mình đang là Học sinh công tác ở Trường THPT Quỳnh Côi

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì Có thể giao tiếp với những người khiếm thínhXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Min

Con của thần gió!

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh