mình sinh năm 2001 và đang ở Thái Bình

mình đang là Học sinh công tác ở Trường THPT Quỳnh Côi

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì Có thể giao tiếp với những người khiếm thínhXem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!