mình sinh năm 1980 và đang ở Cần Thơ

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017



Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Phùng Lê Như Ngọc

...

Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^