mình sinh năm 1980 và đang ở Cần Thơ

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Nguyễn Bắc Mỹ An

Mình học ngôn ngữ kí hiệu để có thể kết bạn.