mình sinh năm 1975 và đang ở Bình Định

mình đang là giáo viên công tác ở trường chuyên biệt hy vọng quy nhơn

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2004 trung tâm


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.