mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là sinh viên công tác ở Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2016 trung tâm 108 Lý Chính ThắngXem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh