mình sinh năm 1997 và đang ở Vĩnh Long

mình đang là sinh viên

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu