mình sinh năm 1999 và đang ở Hà Nội

mình đang là Học SInh công tác ở Amsetdam Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Minh

Mình khá thích ngôn ngữ KH. Đã từng được xem 2 người điếc sử dụng NNKH một lần. Cũng có thể vì mình là người introvert ít nói nên thế

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.