mình sinh năm 1990 và đang ở Đồng Nai

mình đang là Nhân viên KCS công tác ở Cty thức ăn chăn nuôi

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017 mới bắt đầu


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đức Thảo

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." - Charles Bukowski

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Nhà Tài Trợ